Zarząd

PREZES SPÓŁDZIELNI:

 

 

 

   Prezes Spółdzielni – mgr inż. Anna Golińska