HACCP

W roku 2004 we wszystkich sklepach spożywczych Społem PSS w Ostrołęce zostały wprowadzone zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), jako warunki wstępne do opracowania i wdrażania zasad systemu HACCP.

Szczególną uwagę zwracamy na takie elementy funkcjonowania sklepów jak:
Oceniając realizację tych systemów można stwierdzić, że funkcjonują one coraz sprawniej, a niedociągnięcia wykazywane przez liczne kontrole własne i Sanepid eliminowane są na bieżąco.