Kontakt

„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ostrołęce
ul. Skryta 15
07-410 Ostrołęka

NIP: 758-000-02-61
REGON: 001043030

 

 

CENTRALA (SEKRETARIAT) - (029) 764 48 03
CENTRALA - (029) 764 37 17
PREZES – wew.33
GŁÓWNA KSIĘGOWA – wew. 41
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI – wew. 41
PION HANDLOWO-MARKETINGOWY – wew. 37,47,48, tel. 29 764 58 23  e-mail: handel.ostroleka@op.pl
DZIAŁ ADMINISTRACJI GOSPODARCZEJ – wew. 39
SEKCJA DS. ZATRUDNIENIA I PŁAC (KADRY) – wew. 52

 

e-mail: spolem_pss@o2.pl
FAX-  (029) 764-59-29

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ostrołęce, Skryta 15, 07-410 Ostrołęka.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ostrołęce, Skryta 15, 07-410 Ostrołęka; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego spolem_pss@o2.pl